INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek či účastí v soutěži “ZAREGISTRUJ SE A POŠŤOUCHNI ŠTĚSTÍ. KAŽDÝ DEN MŮŽEŠ VYHRÁT POUKÁZKU DO TETA DROGERIE V HODNOTĚ 500 KČ“ (dále jen „Soutěž“), proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou Vaše práva.

 

Kdo je správce?

Správce osobních údajů zpracovávaných na webu www.gyntimni.info a v souvislosti se Soutěží je společnost Quintesence s.r.o., se sídlem Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČO: 272 13 919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 104946 (dále jen Správce).

 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu použijte prosím tel.: +420 603 266 662 nebo e-mail: info@quintesence.cz

 

Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v souvislosti s Vaší návštěvou tohoto webu.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme v souvislosti s Vaší případnou účastí v Soutěži provozované správcem, do níž se můžete přihlásit prostřednictvím těchto webových stránek.

O jaké osobní údaje se jedná a proč je zpracováváme?

V případě návštěvy webu budou při zadání našich Internetových stránek z Vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web server, což je nezbytné z technických důvodů, tedy aby vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující data, která budou krátce uložena a použita: IP adresa, datum a čas přístupu, rozdíl časové zóny vůči Greenwichskému střednímu času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), stav přístupu/https kód stavu, přenesený objem dat, internetová stránka požadující přístup, prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení a tyto osobní údaje budeme po omezenou nezbytně nutnou dobu ukládat, abychom mohli učinit vhodná opatření v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o neoprávněný přístup.

V případě Vaší účasti v Soutěži zpracováváme pro zajištění průběhu Soutěže a případného doručení výhry Vaše údaje v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa a IP adresa a adresa).

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, jež je uzavřena mezi Vámi, jako soutěžícím, a správcem, jako provozovatelem soutěže, okamžikem odeslání registrace, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a tyto osobní údaje budeme ukládat po omezenou nezbytně nutnou dobu dle výše uvedeného účelu.

 

Kdo další může mít přístup k Vašim osobním údajům?

Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovateli), kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel e-mail marketingového softwaru: MailChimp.com, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA;
 • Poskytovatel softwaru online soutěže losování: Easypromosapp.com, Avenida Cortes Valencianas 58, Edificio Sorolla Center, 46015 Valencia, España;
 • Zpracovatel – reklamní agentura: CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00, Praha 9, IČ 24317489, DIČ CZ24317489.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat opravu osobních údajů, podat námitku proti zpracování osobních údajů či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy;
 • v některých případech můžete žádat o osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci;
 • nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí bez činnosti člověka;
 • právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na info@quintesence.cz.

 

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k vám umisťuje, tj. na:

 1. Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 2. Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

 

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z Vašeho počítače po zavření prohlížeče
 2. Dlouhodobé (persistent cookie)– po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

 

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 1. Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)
 2. Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
 3. Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
 4. Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

 

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 

 1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 2. Google Tag Manager – služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 4. Google AdWords – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords.
 5. Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 6. Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.

 

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

 

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno “Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Váš počítač zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

 

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

 

LTS-27.09.2018@0859