Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Závazná pravidla soutěže

“ZAREGISTRUJ SE A POŠŤOUCHNI ŠTĚSTÍ. KAŽDÝ DEN MŮŽEŠ VYHRÁT POUKÁZKU DO TETA DROGERIE V HODNOTĚ 500 KČ”
(dále jen „soutěž“)

Pravidla soutěže jsou v tomto plném znění zveřejněna na webových stránkách www.gyntimni.info / (dále jen „webové stránky“).

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Quintesence s.r.o., se sídlem Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČ: 27213919, DIČ: CZ27213919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104946 (dále jen „Organizátor“).

II. Cíl soutěže

Cílem soutěže je podpora zájmu a rozšíření povědomí o webových stránkách www.gyntimni.info. Osoba, která se soutěže zúčastní za podmínek uvedených v těchto pravidlech a splní podmínky pro získání výhry a bude vylosována, získává cenu v soutěži. Každý týden bude vylosováno 7 výherců poukazů.

III. Výhra v soutěži

Poukaz v hodnotě 500 Kč do Teta drogerie s možností uplatnění v jakékoliv prodejně Teta drogerie v České republice. Poukázky mají platnost 1 roku počínaje od 01.10.2018 do 31.10.2019.

 

IV. Doba trvání soutěže

Soutěž bude zahájena 1. října 2018 a trvá do 30. dubna 2019 včetně.
V tomto termínu se bude vždy na počátku nového týdne losovat 7 výherců poukázek z nově přihlášených účastníků předešlého týdne. Do soutěže není možné se přihlásit opakovaně pod stejnou e-mailovou adresou. V době trvání soutěže bude k losování 212 kusů poukázek, v celkové částce 106.000 Kč.

V. Průběh a podmínky soutěže

  1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům a trvalým pobytem v České republice (dále jen „účastník soutěže“).
  2. Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění a odeslání registračního formuláře na webových stránkách. Každý účastník soutěže je oprávněn odeslat pouze jednu registraci pod jednou e-mailovou adresou. V případě odeslání více registrací ze stejné e-mailové adresy bude bráno jako soutěžní pouze první zaslání a potvrzení registrace. Každý z řádně zaregistrovaných účastníků se dostává do týdenního slosování o jeden ze sedmi poukazů v hodnotě 500 Kč.
  3. Účastník soutěže vyslovuje souhlas s pravidly soutěže odesláním registračního formuláře. Organizátor tímto informuje účastníky, že osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito pravidly soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a IP adresa budou v rozsahu nezbytném pro realizaci a vyhodnocení soutěže zpracovávány Organizátorem. Podrobné Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.
  4.  Soutěže se nesmějí účastnit rodinní příslušníci organizátora soutěže, jeho dodavatelé nebo jejich zaměstnanci a osoby výše uvedeným osobám blízké.

VI. Výherce

  1. Výherce soutěže je náhodně losován pomocí certifikovaného počítačového softwaru Easypromosapp. V případě nemožnosti doručení výhry výherci se výhra postupuje dalšímu náhradníkovi, který je vybrán při slosování. V případě, že bude v týdenním losování méně jak 7 účastníků, výhra propadá Organizátorovi bez náhrady.
  2. Výherce musí potvrdit příjem výhry odeslání svých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, odpovědí na otázky ohledně vaginálního krému Jenamazol 2 % a odsouhlasením podmínek soutěže.
  3. O získání výhry a termínu zaslání bude účastník soutěže informován e-mailem zaslaným na jím registrovanou e-mailovou adresu.
  4. Účastníkům, kterým podle těchto pravidel vzniklo vůči Organizátorovi právo na výherní poukaz bude cena zaslána na jimi uvedenou poštovní adresu jako doporučené psaní prostřednictvím České pošty, a.s.

VII. Závěrečná ustanovení

  1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem soutěže nebo návštěvníkem internetových stránek soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem pro vyloučení takového účastníka ze soutěže.
  2. Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení či předčasného ukončení, a to bez udání důvodu. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže, a to i opakovaně. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo tiskovou chybu v průběhu konání soutěže. Nárok na získání výhry nelze soudně vymáhat.

Tato pravidla se řídí právním řádem České republiky.

V Praze, dne 25. září 2018.

 

 

LTS-01.10.18@1500