SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzením tohoto souhlasu (zaškrtnutím příslušného políčka) uděluji společnosti Quintesence s.r.o., se sídlem Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČ: 27213919, DIČ: CZ27213919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104946 (dále jen „Quintesence s.r.o.“), jako správci, svůj souhlas, aby mé osobní údaje v rozsahu:

  • věkového rozmezí,
  • informace o znalosti či zkušenosti s léčivým přípravkem Jenamazol 2%,

zpracovávala za účelem marketingu. Tyto osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu 3 let od jejich pořízení.

 

Osobní údaje mohou být dále předány společnosti MailChimp.com, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, poskytovateli e-mail marketingového softwaru, nebo společnosti CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00, Praha 9, IČ 24317489, DIČ CZ24317489, jenž pro správce zajišťuje marketingové a reklamní služby.

 

Subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup k osobním údajům, které společnost Quintesence s.r.o. jako správce zpracovává, a to na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se jej týkají, a to formou oznámení o nepřesnosti osobních údajů na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo na to, aby společnost Quintesence s.r.o., jako správce osobních údajů, vymazala z důvodů stanovených v čl. 17 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje, které se ho týkají, a to na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo, aby společnost Quintesence s.r.o., jako správce osobních údajů, omezila z důvodů uvedených v čl. 18 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl společnosti Quintesence s.r.o., jako správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo podat proti společnosti Quintesence s.r.o., jako správci osobních údajů, stížnost u dozorového úřadu (Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika).

 

 

 

LTS-01.10.18@1500