Všeobecné podmínky použití webových stránek

Přístup na tyto www stránky a použití těchto www stránek podléhá níže uvedeným podmínkám použití www stránek. Vstupem na tyto www stránky a jejich následným prohlížením potvrzujete, že jste si uvedené podmínky přečetl, Všeobecným podmínkám použití webových stránek rozumíte a souhlasíte s nimi.

 

Přestože při sestavování těchto www stránek a umísťování informací na ně bylo postupováno s nejvyšší péčí a pozorností, společnost Quintesence s.r.o. se sídlem Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČ: 27213919, DIČ: CZ27213919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104946 (dále jen „Quintesence s.r.o.“) nedává žádné záruky, vyhlášené ani nevyslovené, za úplnost a správnost informací uváděných na těchto www stránkách. Ani Quintesence s.r.o. ani jakákoliv třetí strana, která se podílí na vytváření, produkci nebo přenášení těchto www stránek, neodpovídají za náhradu škody nebo újmu na zdraví vzniklé na základě, nebo v souvislosti s následujícími důvody: z přístupu, nebo nemožnosti přístupu, z použití, nebo nemožnosti použít tyto www stránky, nebo z faktu, že uživatel těchto stránek spoléhal na informace poskytované na těchto www stránkách. Všichni uživatelé těchto stránek souhlasí s tím, že tyto www stránky používají na vlastní riziko a nebezpečí.

 

Pokud jsou na těchto www stránkách podávány rady nebo doporučení, měly by být chápany jako nezávazná doporučení či zdroj obecných informací. Quintesence s.r.o. může kdykoliv částečně nebo úplně upravit tyto stránky nebo je odstranit z internetu úplně. Quintesence s.r.o. však nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto stránek. Všechny ochranné známky, materiály, dokumenty, ilustrace a grafy publikované na těchto www stránkách jsou předmětem autorských práv vlastněných společností Quintesence s.r.o. Jejich kopírování, distribuce, úpravy nebo použití v pozměněné formě je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Quintesence s.r.o. zakázáno.

 

Quintesence s.r.o. nevylučuje možnost existence linku/odkazu na tyto www stránky z www stránek třetích osob. Quintesence s.r.o. neschvaluje umístění těchto linků/odkazů a nenese tak žádnou odpovědnost nebo záruky za obsah www stránek třetích stran, které odkazují na stránky Quintesence s.r.o.

 

Tyto www stránky obsahují linky/odkazy na www stránky třetích stran. Poskytnutím těchto odkazu však Quintesence s.r.o. nedává žádné schválení jejich obsahu. Quintesence s.r.o. nepřijímá žádnou zodpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto www stránek ani žádnou zodpovědnost za škodu nebo újmu na zdraví plynoucí z použití jejich obsahu v jakékoliv formě. Linky na další stránky se poskytují uživatelům internetu pouze kvůli jejich pohodlí. Uživatelé navštěvují takovéto www stránky na vlastní nebezpečí.