Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V nasledujúcom dokumente vás informujeme, aké osobné údaje spracovávame v súvislosti s vašou návštevou webových stránok či účasťou v súťaži “ZAREGISTRUJ SA A POŠTEKLI ŠŤASTIE. KAŽDÝ DEŇ MÔŽEŠ VYHRAŤ POUKÁŽKU DO TETA DROGÉRIE V HODNOTE 15 € “ (ďalej iba „Súťaž“), prečo ich spracovávame, na ako dlho a akú sú vaše práva.

 

Kto je správca?

Správca osobných údajov spracovávaných na webe www.gyntimni.info a v súvislosti so Súťažou je spoločnosť Quintesence s.r.o., so sídlom Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČO: 272 13 919, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 104946 (ďalej iba Správca).

 

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade otázok použite, prosím, tel.: +420 603 266 662 alebo e-mail: info@quintesence.cz

 

Kedy spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie“) v súvislosti s vašou návštevou tohto webu. Vaše osobné údaje ďalej spracovávame v súvislosti s vašou prípadnou účasťou v Súťaži prevádzkovanej správcom, do ktorej sa môžete prihlásiť prostredníctvom týchto webových stránok.

 

O aké osobné údaje ide a prečo ich spracovávame?

V prípade návštevy webu budú pri zadaní našich Internetových stránok z vášho prehliadača prenesené určité dáta na náš web server, čo je nevyhnutné z technických dôvodov, teda aby vám mohli byť sprístupnené požadované informácie. Aby sme umožnili prístup na naše Internetové stránky, zbierajú sa nasledujúce dáta, ktoré budú krátko uložené a použité: IP adresa, dátum a čas prístupu, rozdiel časovej zóny voči Greenwichskému strednému času (GMT), obsah požiadavky (konkrétna stránka), stav prístupu/https kód stavu, prenesený objem dát, internetová stránka požadujúca prístup, prehliadač, jazykové nastavenia, verzia operačného systému softvéru prehliadača a úroveň.

Uvedené osobné údaje spracovávame na účel ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia a tieto osobné údaje budeme po obmedzenú nevyhnutne nutnú dobu ukladať, aby sme mohli učiniť vhodné opatrenia v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o neoprávnený prístup.

V prípade vašej účasti v Súťaži spracovávame pre zaistenie priebehu Súťaže a prípadného doručenia výhry vaše údaje v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa a IP adresa a adresa).

Uvedené osobné údaje spracovávame na účel plnenia zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi vami ako súťažiacim a správcom ako prevádzkovateľom súťaže, okamihom odoslania registrácie, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a tieto osobné údaje budeme ukladať po obmedzenú nevyhnutne nutnú dobu podľa vyššie uvedeného účelu.

 

Kto ďalší môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Správca spolupracuje s ďalšími subjektami (spracovateľmi), ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom.

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj títo spracovatelia:Poskytovateľ e-mail marketingového softvéru:

 • MailChimp.com, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA;
 • Poskytovateľ softvéru online súťaže losovania: Easypromosapp.com, Avenida Cortes Valencianas 58, Edificio Sorolla Center, 46015 Valencia, España;
 • Spracovateľ – reklamná agentúra: CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00, Praha 9, IČ 24317489, DIČ CZ24317489.

 

Aké sú vaše práva?

Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať opravu osobných údajov, podať námietku proti spracovaniu osobných údajov či požadovať obmedzenie spracovania, ak zistíte, že sú tieto údaje nesprávne alebo sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi;
 • v niektorých prípadoch môžete žiadať o osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich presun k inému správcovi;
 • nebyť predmetom rozhodnutia založenom výhradne na automatizovanom rozhodnutí bez činnosti človeka;
 • právo na podanie sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Ak chcete uplatniť svoje práva, zašlite svoju požiadavku na info@quintesence.cz.

 

Prehlásenie o používaní cookies

Čo sú cookies

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Cookies využíva pre svoju činnosť väčšina webových stránok.

Ako sa delia cookies

Cookies je možné rozdeliť podľa toho, kto ich k vám umiestňuje, t. j. na:

 1. Cookie prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorú prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.
 2. Cookie tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Používateľa je tak možné sledovať naprieč doménami. Používajú sa často na vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

 

Podľa trvanlivosti je možné cookies rozdeliť na:

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača
 2. Dlhodobé (persistent cookie) – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá záleží na nastavení vášho prehliadača a nastavení cookie). Môžete ich tiež ručne odstrániť.

 

Podľa účelu môžeme využitie cookies rozdeliť takto:

 1. Technické – umožňujú základné funkcie webu (napr. prihlasovanie) alebo stránok (napr. prehrávať videá, zdieľať obsah a pod.)
 2. Analytické – slúžia na zber neanonymných dát o správaní používateľa. Na ich základe môžeme web upraviť tak, aby sa vám lepšie používal.
 3. Remarketingové – slúžia k cieleniu reklám na používateľov, ktorí už boli na našom webe.
 4. Konverzné – s ich pomocou môžeme vyhodnotiť úspešnosť kampaní.

 

K čomu cookies používame

Na našom webe používame tieto cookies:

 

 1. Technické – prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, t. j. prihlasovanie, využívanie služieb a pod.
 2. Google Tag Manager – služba slúži iba pre ľahkú správu kódov na meranie, sama žiadne cookies nepoužíva a nezaznamenáva žiadne dáta. Podmienky spracovania dát službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík o používaní webu. Spracovateľom dát získaných na základe cookies je spoločnosť Google LLC. Podmienky pre spracovanie dát službou Google Analytics.
 4. Google AdWords – prvej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Podmienky spracovania dát službou AdWords.
 5. Sklik – tretej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. Podmienky spracovania dát službou Sklik.
 6. Facebook Pixel – prvej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Podmienky spracovania dát službou Facebook.

 

Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. Do cookies môžeme umiestniť ID používateľa, to ale neumožňuje tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu.

 

Ako je možné upraviť využívanie cookies

Vymazanie

Vymazať môžete cookies vo vašom prehliadači – spravidla bývajú umiestnené v “Histórii“ navštívených stránok.

Blokovanie

Prehliadače umožňujú umiestňovanie cookies na váš počítač zablokovať. V takom prípade bude ale funkcionalita týchto stránok obmedzená. Informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača:

Ďalšie informácie o cookies a ich využití nájdete na stránkach https://www.aboutcookies.org/.

 

Tento web používa Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej iba „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesená a uložená na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnotenia používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených na jej prevádzkovanie, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používaní internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak takéto tretie osoby budú spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google,
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prezretých produktov),
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát),
 • user id – funkcia Google Analytics, ktorá umožňuje merať a analyzovať správanie používateľov naprieč zariadeniami. Ako user id používame reťazec čísel alebo písmen, nikdy nepoužívame osobné údaje, ktoré by dovolili tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu.

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

 

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službou Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej dáta odosielané.

 

LTS-SK-20.11.2018@1103