KVÍZ

Nie je to skúška, iba malý kvíz, či ti niečo z našich informácií zostalo v hlave.

0%

1| Vaginálna kvasinková infekcia je spôsobená baktériami.

Correct! Wrong!

Pôvodcom kvasinkovej vaginálnej infekcie je kvasinka nazývaná Candida Albicans. Druhy Candida sú najčastejšími hubami, ktoré zapríčiňujú kvasinkové infekcie.

2| Pošvová mykóza a vulvovaginálna kandidóza je to isté.

Correct! Wrong!

Pošvová mykóza čiže kvasinková mykóza je odborne nazývaná vulvovaginálna kandidóza.

3 | Kvasinková infekcia je považovaná za sexuálne prenosnú chorobu.

Correct! Wrong!

Kvasinky sú prítomné v zdravej pošve, kvasinková infekcia nie je považovaná za pohlavne prenosnú chorobu.

4 | Najbežnejšími symptómami vaginálnej kvasinkovej infekcie sú:

Correct! Wrong!

Svrbenie. Iné príznaky vaginálnej kvasinkovej infekcie môžu byť: Hustý belavý výtok, pripomínajúci tvarohovitú konzistenciu / Pálenie / Bolesť v priebehu pohlavného styku / Bolesť pri močení.

5| Opakované kvasinkové infekcie môžu súvisieť so zdravotným stavom.

Correct! Wrong!

Opakované kvasinkové infekcie môžu súvisieť so zlým zdravotným stavom. Za bežné sú považované 1 – 2 kvasinkové infekcie za rok.

6| Sprevádza kvasinkovú infekcie zápach?

Correct! Wrong!

Kvasinková infekcia nie je na rozdiel od bakteriálnej sprevádzaná zápachom.

7| HIV pozitívne ženy nemajú žiadne možnosti liečby vaginálnych kvasinkových infekcií.

Correct! Wrong!

Ženy s HIV majú podobné možnosti liečby ako neinfikované ženy. Liečba však môže trvať dlhšie alebo je nutné ju opakovať.

8| Existuje prevencia pred vaginálnou kvasinkovou infekciou?

Correct! Wrong!

Nie všetkým kvasinkovým infekciám je možné zabrániť, ale môžeš urobiť kroky pre zníženie pravdepodobnosti rozvoja tejto infekcie: Vymeň syntetickú bielizeň za bavlnenú alebo hodvábnu | Nezostávaj v mokrých plavkách | Vyvaruj sa vaginálnym sprchám a sprejom pre ženskú hygienu | Konzumuj jogurty s živými bakteriálnymi kultúrami, aby si doplnila zdravé baktérie.

9| Čo spôsobuje kvasinkové infekcie?

Correct! Wrong!

Vaginálna kvasinková infekcia sa môže vyskytnúť, ak sa zvýši množstvo kvasiniek, ktoré sú už prítomné vo vagíne a dôjde k nerovnováhe s bežne sa vyskytujúcimi baktériami alebo sa do nej dostanú nové kvasinky.

10| Môžu aj muži mať kvasinkovú infekciu?

Correct! Wrong!

Áno, aj muži môžu mať kvasinkovú infekciu. Tá sa u nich ale neprejavuje tak silno ako u žien a veľakrát si nie sú ani vedomí tejto infekcie. V niektorých prípadoch majú, rovnako ako ženy, svrbenie v intímnych partiách, začervenanie alebo pľuzgieriky na penise a predkožke (kandidová balanitída).

MALÝ TEST TVOJICH ZNALOSTÍ.
Vďaka za tvoj čas.

Ajaaj… Možno by si si mala ešte raz prejsť užitočné informácie, ktoré sme tu dali dohromady, aby ťa nabudúce už neprekvapila kvasinková infekcia.
Vďaka za tvoj čas.

To nie je zlé. Pokojne si to prejdi ešte raz, nech sa dozvieš ešte viac o príčinách a symptómoch tejto vaginálnej infekcie a s ňou spojenou liečbou.
Vďaka za tvoj čas.

Skvelé! Si šampión. Podeľ sa o svoje víťazstvo a povedz svojim kamoškám o Gyntimni.info.
Vďaka za tvoj čas.

Skvelé! Si šampión. Podeľ sa o svoje víťazstvo a povedz svojim kamoškám o Gyntimni.info.

Share your Results:

Tieto informácie nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť, diagnózu ani liečbu. Vždy vyhľadaj lekára, ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa svojho zdravotného stavu.

KONTAKT

Enhancing quality of life

Spoločnosť Quintesence s.r.o. je dynamická farmaceutická spoločnosť, ktorá kladie veľký dôraz na kvalitu svojich výrobkov, ktorých cieľom je pomáhať zlepšovať kvalitu života každého z nás po zdravotnej stránke.

 

Quintesence s.r.o.
Dýšinská 246
109 00 Praha 10
gsm: +420 603 266 662
email: info@quintesence.cz

 

IČO: 272 13 919, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 104946, dátum 25. januára 2005.

 

© 2018 – Quintesence s.r.o / Gyntimni.info

JENAMAZOL 2% VAGINÁLNY KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RÝCHLA (3 DENNÁ) LIEČBA POŠVOVÝCH ZÁPALOV SPÔSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCIOU

(POŠVOVÁ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNA KANDIDÓZA)

 

MOŽNOSŤ PARALELNEJ LIEČBY PARTNERA

3 APLIKÁTORY PRE POHODLNÚ APLIKÁCIU

Registrovaný léčivý přípravek k vaginálnímu podání.
Prípravok je voľnopredajný, nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred použitím čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Všeobecné podmienky použitia webových stránok

Prístup na tieto www stránky a použitie týchto www stránok podlieha nasledujúcim podmienkam. Prosím, používajte tieto stránky iba vtedy, ak s uvedenými podmienkami súhlasíte, pretože použitie týchto stránok bude automaticky považované za vyjadrenie vášho súhlasu.

 

Všetci používatelia týchto stránok súhlasia s tým, že používajú tieto www stránky a ich obsah na vlastné nebezpečenstvo. Obsah týchto stránok je poskytovaný tak, ako je a ako je k dispozícii. Quintesence s.r.o. nedáva žiadne záruky, vyhlásené ani nevyslovené, za úplnosť a správnosť informácií na týchto www stránkach. Najmä si musíte byť vedomý, že tieto informácie už nemusia byť aktuálne. Ani Quintesence s.r.o. ani akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na vytváraní, produkcii alebo prenášaní týchto www stránok, nezodpovedajú za náhradu škody alebo ujmu na zdraví vzniknutú na základe alebo v súvislosti s nasledujúcimi dôvodmi: z prístupu alebo nemožnosti prístupu, z použitia alebo nemožnosti použiť tieto www stránky alebo z faktu, že ste sa spoliehali na informácie poskytované týmito www stránkami.

 

Ak sú podávané rady alebo odporúčania, mali by byť chápané ako nezáväzné. Quintesence s.r.o. môže kedykoľvek čiastočne alebo úplne upraviť tieto stránky alebo ich odstrániť z internetu úplne. Quintesence s.r.o. však nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto stránok. Všetky ochranné známky, materiály, dokumenty, ilustrácie a grafy publikované na týchto www stránkach sú predmetom autorských práv vlastnených spoločnosťou Quintesence s.r.o. Ich kopírovanie, distribúcia, úpravy alebo použitie v pozmenenej forme je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Quintesence s.r.o. zakázané.

 

Odkaz/link na stránky Quintesence s.r.o. je možný iba po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti Quintesence s.r.o. Quintesence s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruky za obsah www stránok tretích strán, ktoré odkazujú na stránky Quintesence s.r.o.

 

Tieto www stránky obsahujú linky/odkazy na www stránky tretích strán. Poskytnutím týchto odkazov však Quintesence s.r.o. nedáva žiadne schválenie ich obsahu. Quintesence s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah týchto www stránok ani žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu na zdraví plynúcu z použitia ich obsahu v akejkoľvek forme. Linky na ďalšie stránky sa poskytujú používateľom internetu iba kvôli ich pohodliu. Používatelia navštevujú takéto www stránky na vlastné nebezpečenstvo.

Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V nasledujúcom dokumente vás informujeme, aké osobné údaje spracovávame v súvislosti s vašou návštevou webových stránok či účasťou v súťaži “ZAREGISTRUJ SA A POŠTEKLI ŠŤASTIE. KAŽDÝ DEŇ MÔŽEŠ VYHRAŤ POUKÁŽKU DO TETA DROGÉRIE V HODNOTE 15 € “ (ďalej iba „Súťaž“), prečo ich spracovávame, na ako dlho a akú sú vaše práva.

 

Kto je správca?

Správca osobných údajov spracovávaných na webe www.gyntimni.info a v súvislosti so Súťažou je spoločnosť Quintesence s.r.o., so sídlom Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČO: 272 13 919, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 104946 (ďalej iba Správca).

 

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade otázok použite, prosím, tel.: +420 603 266 662 alebo e-mail: info@quintesence.cz

 

Kedy spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie“) v súvislosti s vašou návštevou tohto webu. Vaše osobné údaje ďalej spracovávame v súvislosti s vašou prípadnou účasťou v Súťaži prevádzkovanej správcom, do ktorej sa môžete prihlásiť prostredníctvom týchto webových stránok.

 

O aké osobné údaje ide a prečo ich spracovávame?

V prípade návštevy webu budú pri zadaní našich Internetových stránok z vášho prehliadača prenesené určité dáta na náš web server, čo je nevyhnutné z technických dôvodov, teda aby vám mohli byť sprístupnené požadované informácie. Aby sme umožnili prístup na naše Internetové stránky, zbierajú sa nasledujúce dáta, ktoré budú krátko uložené a použité: IP adresa, dátum a čas prístupu, rozdiel časovej zóny voči Greenwichskému strednému času (GMT), obsah požiadavky (konkrétna stránka), stav prístupu/https kód stavu, prenesený objem dát, internetová stránka požadujúca prístup, prehliadač, jazykové nastavenia, verzia operačného systému softvéru prehliadača a úroveň.

Uvedené osobné údaje spracovávame na účel ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia a tieto osobné údaje budeme po obmedzenú nevyhnutne nutnú dobu ukladať, aby sme mohli učiniť vhodné opatrenia v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o neoprávnený prístup.

V prípade vašej účasti v Súťaži spracovávame pre zaistenie priebehu Súťaže a prípadného doručenia výhry vaše údaje v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa a IP adresa a adresa).

Uvedené osobné údaje spracovávame na účel plnenia zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi vami ako súťažiacim a správcom ako prevádzkovateľom súťaže, okamihom odoslania registrácie, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a tieto osobné údaje budeme ukladať po obmedzenú nevyhnutne nutnú dobu podľa vyššie uvedeného účelu.

 

Kto ďalší môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Správca spolupracuje s ďalšími subjektami (spracovateľmi), ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom.

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj títo spracovatelia:Poskytovateľ e-mail marketingového softvéru:

 • MailChimp.com, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA;
 • Poskytovateľ softvéru online súťaže losovania: Easypromosapp.com, Avenida Cortes Valencianas 58, Edificio Sorolla Center, 46015 Valencia, España;
 • Spracovateľ – reklamná agentúra: CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00, Praha 9, IČ 24317489, DIČ CZ24317489.

 

Aké sú vaše práva?

Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať opravu osobných údajov, podať námietku proti spracovaniu osobných údajov či požadovať obmedzenie spracovania, ak zistíte, že sú tieto údaje nesprávne alebo sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi;
 • v niektorých prípadoch môžete žiadať o osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich presun k inému správcovi;
 • nebyť predmetom rozhodnutia založenom výhradne na automatizovanom rozhodnutí bez činnosti človeka;
 • právo na podanie sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Ak chcete uplatniť svoje práva, zašlite svoju požiadavku na info@quintesence.cz.

 

Prehlásenie o používaní cookies

Čo sú cookies

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Cookies využíva pre svoju činnosť väčšina webových stránok.

Ako sa delia cookies

Cookies je možné rozdeliť podľa toho, kto ich k vám umiestňuje, t. j. na:

 1. Cookie prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorú prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.
 2. Cookie tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Používateľa je tak možné sledovať naprieč doménami. Používajú sa často na vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

 

Podľa trvanlivosti je možné cookies rozdeliť na:

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača
 2. Dlhodobé (persistent cookie) – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá záleží na nastavení vášho prehliadača a nastavení cookie). Môžete ich tiež ručne odstrániť.

 

Podľa účelu môžeme využitie cookies rozdeliť takto:

 1. Technické – umožňujú základné funkcie webu (napr. prihlasovanie) alebo stránok (napr. prehrávať videá, zdieľať obsah a pod.)
 2. Analytické – slúžia na zber neanonymných dát o správaní používateľa. Na ich základe môžeme web upraviť tak, aby sa vám lepšie používal.
 3. Remarketingové – slúžia k cieleniu reklám na používateľov, ktorí už boli na našom webe.
 4. Konverzné – s ich pomocou môžeme vyhodnotiť úspešnosť kampaní.

 

K čomu cookies používame

Na našom webe používame tieto cookies:

 

 1. Technické – prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, t. j. prihlasovanie, využívanie služieb a pod.
 2. Google Tag Manager – služba slúži iba pre ľahkú správu kódov na meranie, sama žiadne cookies nepoužíva a nezaznamenáva žiadne dáta. Podmienky spracovania dát službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík o používaní webu. Spracovateľom dát získaných na základe cookies je spoločnosť Google LLC. Podmienky pre spracovanie dát službou Google Analytics.
 4. Google AdWords – prvej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Podmienky spracovania dát službou AdWords.
 5. Sklik – tretej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. Podmienky spracovania dát službou Sklik.
 6. Facebook Pixel – prvej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Podmienky spracovania dát službou Facebook.

 

Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. Do cookies môžeme umiestniť ID používateľa, to ale neumožňuje tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu.

 

Ako je možné upraviť využívanie cookies

Vymazanie

Vymazať môžete cookies vo vašom prehliadači – spravidla bývajú umiestnené v “Histórii“ navštívených stránok.

Blokovanie

Prehliadače umožňujú umiestňovanie cookies na váš počítač zablokovať. V takom prípade bude ale funkcionalita týchto stránok obmedzená. Informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača:

Ďalšie informácie o cookies a ich využití nájdete na stránkach https://www.aboutcookies.org/.

 

Tento web používa Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej iba „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesená a uložená na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnotenia používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených na jej prevádzkovanie, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používaní internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak takéto tretie osoby budú spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google,
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prezretých produktov),
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát),
 • user id – funkcia Google Analytics, ktorá umožňuje merať a analyzovať správanie používateľov naprieč zariadeniami. Ako user id používame reťazec čísel alebo písmen, nikdy nepoužívame osobné údaje, ktoré by dovolili tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu.

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

 

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službou Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej dáta odosielané.

 

LTS-SK-20.11.2018@1103

JENAMAZOL 2% VAGINÁLNY KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RÝCHLA (3 DŇOVÁ) LIEČBA POŠVOVÝCH ZÁPALOV SPÔSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCIOU (POŠVOVÁ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNA KANDIDÓZA)

Registrovaný liek na vaginálne podanie

Širokospektrálne antimykotikum pôsobiace proti radu choroboplodných hubovitých mikroorganizmov vrátane dermatofytov, kvasiniek a plesní. Navyše pôsobia proti bičíkovcu pošvovému (Trichomonas vaginalis) a niektorým druhom baktérií. Obsah 1 aplikátora vaginálneho krému (5 g) sa zavádza každý večer 3 po sebe nasledujúce dni.

 

Tento liek sa pôvodne vyrábal na území Nemeckej spolkovej republiky, v súčasnej dobe spoločnosť Quintesence presunula výrobu do Českej republiky.
Jenamazol 2% patrí k obľúbeným liekom medzi slovenskými lekármi a pacientmi.

 

Liek je voľnopredajný, nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. 
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

 

VIAC INFORMÁCIÍ:

Písomná informácia pre používateľa a Súhrn charakteristických vlastností lieku

Jenamazol 2% vaginálny krém, Clotrimazolum si môžeš zakúpiť v kamenných lekárňach alebo v online lekárňach.

Quintesence s.r.o. neručí za dostupnosť Jenamazol 2% vaginálny krém v jednotlivých lekárňach.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky čiže FAQ. 
Pýtať sa je prirodzené.

 

Ale niekedy to nie je úplne jednoduché, keď ide o intímne otázky.

Čo je vaginálny zápal?

Vaginálny zápal býva spôsobený baktériami, kvasinkami a ďalšími mikroorganizmami. V prípade, že dôjde k porušeniu prirodzenej vaginálnej flóry, môže sa prejaviť vaginálny zápal.

Aký je rozdiel medzi kvasinkovou a bakteriálnou infekciou?

Vaginálna kvasinková infekcia je podráždenie vagíny v oblasti vaginálneho otvoru, ktorému sa tiež niekedy hovorí vulva. Kvasinková infekcia je spôsobená kvasinkou rodu Candida Albicans. Vaginálnu mykózu spoznáš podľa bieleho riedkeho výtoku alebo naopak hustého tvarohovitého výtoku, svrbenia a niekedy aj ľahkého opuchu vonkajších veľkých pyskov. Pri vaginálnej mykóze sa nemení prirodzené pH v pošve (3,8 – 4,2). Vaginálna mykóza môže byť rýchlo a pohodlne liečená voľne predajným vaginálnym krémom s klotrimazolom (Clotrimazolum) Jenamazol 2% .

Bakteriálnu infekciu čiže vaginózu spoznáš podľa hustého bieleho výtoku so silným, až rybím zápachom, pálením, citlivosťou v podbrušku a tiež zvýšenou teplotou. Prirodzené pH v pošve sa zvyšuje na viac ako 4,2. Bakteriálna infekcia sa tiež dá liečiť voľne dostupnými liekmi či antibiotikami, ale ide o iný druh liečiv než u kvasinkovej infekcie.

Ako vyliečiť kvasinkovú infekciu?

Aj keď je v dnešnej dobe IN rýchle a pohodlné riešenie problémov cez internet, veľmi ti neodporúčam skúšať babské rady. Hlavne preto, že nemusí ísť o „zaručený recept“ a mykóza sa môže často opakovať. Najlepšie je informovať sa v lekárni alebo u svojho ženského lekára. Ak máš istotu, že ide o pošvovú kvasinkovú infekciu, je možné si v lekárni bez predpisu zakúpiť 3 dňový vaginálny krém s liečivom klotrimazolom (Clotrimazolum) Jenamazol 2%. Viac o liečbe tu.

Aké je ideálne pH v pošve?

Každá z nás je iná, takže sa to nedá úplne presne povedať, ale ideálne pH v pošve by sa malo pohybovať v rozpätí okolo 3,8 – 4,2 pH.

Kde som sa mohla nakaziť pošvovou kvasinkovou mykózou?

Rozšírenie kvasinkovej infekcie umožňuje celý rad vnútorných aj vonkajších vplyvov, preto niekedy nie je úplne jednoznačná odpoveď. Ak došlo k narušeniu vaginálnej flóry, riziko kvasinkovej infekcie je vyššie. Potom stačí jeden z faktorov, ktorý môže byť spúšťačom, a problém je na svete. Týmito môžu byť napríklad: oslabenie imunitného systému, únava/stres, užívanie antibiotík/hormonálna antikoncepcia, zaparenie intímnych miest, návšteva bazénu či sauny, používanie nevhodných hygienických prostriedkov a pod. Viac sa môžeš dočítať tu.

Kedy mám vyhľadať odbornú pomoc?

Vaginálna mykóza, ktorá sa prejaví raz alebo dvakrát za rok je považovaná za normálnu. Ak je to viackrát, navštív svojho lekára. O radu odborníka alebo lekárnika sa neboj požiadať v týchto prípadoch: ak máš menej ako 12 rokov, si tehotná, trpíš na opakované zápaly a doterajšia liečba ti nezabrala.

Môžu mať aj muži mykózu. Alebo sú iba prenášačmi, čo sa týka vaginálnej infekcie?

Pošvová mykóza nie je považovaná za pohlavne prenosnú chorobu, ale môžu ňou trpieť obaja partneri. Muži môžu byť prenášačmi, často nevedomky, pretože sa u nich klinické príznaky nevyskytujú tak markantne ako u žien.

Ale v niektorých prípadoch môžu mať rovnako ako ty, svrbenie v intímnych partiách, začervenanie alebo pľuzgieriky na penise a predkožke (kandidová balanitída). Z tohto dôvodu sa odporúča aj súčasné preliečenie sexuálneho partnera vhodným antimykotikom s klotrimazolom, vaginálny krém Jenamazol 2%, aby nedochádzalo k opakovanému zápalu. V priebehu liečby sa odporúča sexuálny pôst alebo používať kondóm.

Musím sa v priebehu liečby vzdať sauny a bazénu?

Vaginálna mykóza je infekčná záležitosť, a preto by si sa nemala vystavovať ďalšej možnej nákaze. Okrem toho. Vieš, že chlórovaná voda v bazénoch je jedna z možností narušenia pošvovej flóry a s tým súvisiace porušenie rovnováhy pH v pošve?

Som tehotná a mám podozrenie na vaginálnu infekciu.

Aj keď si v minulosti prekonala nejaký pošvový zápal spôsobený kvasinkovou infekciou a si si istá príznakmi, nič neodkladaj a kontaktuj svojho gynekológa pre stanovenie presnej diagnózy a navrhnutie vhodnej liečby.

Ako je možné, že mám zase vaginálnu mykózu?

Ako je možné, že mám zase vaginálnu mykózu, keď dodržujem všetky pravidlá intímnej hygieny?
Vaginálne mykózy sa môžu opakovať, aj napriek tomu, že dodržiavaš všetky pravidlá intímnej hygieny. Pošvová flóra je veľmi citlivá a k jej disharmónii môže dôjsť nielen z dôvodov vonkajších vplyvov, ale tiež aj vnútorné faktory majú svoj veľký podiel. Stačí, keď budeš mať nejaký stresový faktor alebo budeš brať napr. antibiotiká a mykóza sa môže znovu objaviť. Viac o spúšťačoch sa dozvieš tu.

Tieto informácie nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť, diagnózu ani liečbu. Vždy vyhľadaj lekára, ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa svojho zdravotného stavu.

Poď sa trošku zahrať.

 

Nie je to skúška, iba malý kvíz, či ti niečo z Gyntimni.info zostalo v hlave.

Intímna hygiena

Intímna hygiena je kapitola sama o sebe. Aj keď si myslíš, že o nej vieš všetko, je stále veľa vecí, ktoré ťa môžu prekvapiť.

UŽ SME SI PREBRALI, ŽE INTÍMNA HYGIENA CHRÁNI A UDRŽUJE ROVNOVÁHU VAGINÁLNEJ FLÓRY.

 

Ak máš biely alebo číry výtok, tak to ešte neznamená, že máš problém. Hlavne nesmie byť zapáchajúci, bolestivý alebo vyvolávať svrbenie.
Ženské pohlavné žľazy každodenne produkujú prirodzený sekrét, aby zaistili vlhkosť pošvy.

Všetkého veľa škodí a to platí aj v prípade hygieny intímnych častí.

 

Intímna oblasť vyžaduje jemnú starostlivosť. Používaním bežných mydiel a gélov sa môže narušiť jej prirodzené pH a tým prispieť k rozvoju infekcií. Preto radšej siahni po špeciálnom géli alebo mydle, ktoré sú určené na intímnu hygienu bez vône a s prispôsobeným pH. Ale aj nesprávne hygienické návyky ťa môžu pekne rozhodiť.

 • 1 – 2 sprchy denne stačia
 • Mydlá a gély na intímnu hygienu
 • Intímne partie umývaj iba zvonku
 • Používaj na umývanie ruky, nie hubku
 • Zásada utierania na WC „spredu dozadu“
 • Neparfumovaný toaletný papier
 • Časté vymieňanie menštruačných vložiek, tampónov, pohárikov
 • Výmena spodnej bielizne každý deň
 • Dlhé kúpanie vo vani
 • Používanie voňavých a zásaditých mydiel s vysokým pH
 • Pošvové výplachy
 • Zabudni na hubku na umývanie
 • Nesprávne utieranie na WC „zozadu dopredu“
 • Parfumovaný toaletný papier a vložky

JENAMAZOL 2% VAGINÁLNY KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RÝCHLA (3 DŇOVÁ) LIEČBA POŠVOVÝCH ZÁPALOV SPÔSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCIOU

(POŠVOVÁ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNA KANDIDÓZA)

 

MOŽNOSŤ PARALELNEJ LIEČBY PARTNERA

3 APLIKÁTORY PRE POHODLNÚ APLIKÁCIU

Registrovaný liek na vaginálne podanie.
Liek je voľnopredajný, nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vaginálna flóra

Nie je flóra ako flóra. 
Tá tvoja síce nie je kvetinová, ale zato je jedinečná, je vaginálna.

Je stále veľa žien a dievčat, ktoré verí, že mykóza je infekcia prenášaná zo špinavých toaliet alebo je spôsobená nedostatočnou hygienou. Čítaj ďalej, nech si to tiež nemyslíš.

 

Ženská pošva je na druhom mieste, po hrubom čreve, kde je najvyššia koncentrácia baktérií.

Vaginálna flóra je obývaná mikroorganizmami zloženými z dobrých baktérií a tiež patogénnych baktérií. Obidve potom pôsobia ako ochranné bariéry proti zabráneniu vnikania patogénov do pošvy a chránia tak pred infekciou.
Medzi dobré baktérie patrí Lactobacillus – baktéria mliečneho kvasenia. Tá má za úlohu udržiavať kyslé prostredie v pošve okolo 4 pH. Prítomnosť týchto baktérií a kyslého pH zabraňuje nekontrolovanému šíreniu kvasiniek.

Prirodzená kyslosť v pošve sa pohybuje v rozmedzí od 3,8 až 4,2 pH a tak udržuje pošvu v rovnováhe.

Má úlohu ochranársku a tým sa zásadne podieľa na ženskom intímnom zdraví.

 

Vaginálna flóra je veľmi krehká. Keď dôjde k jej narušeniu, ochranná úloha dobrých baktérií Lactobacillus a peroxidu vodíka sa dostáva do nerovnováhy. Zníži sa produkcia kyseliny mliečnej, čo zapríčiní zvýšenie hladiny pH v pošve.

To je presne živná pôda pre nepriateľské baktérie, ktoré sa vyvíjajú a spôsobia infekciu. V našom prípade je to potom kvasinková infekcia, ktorú má na svedomí kvasinka Candida albicans.

Kto za to môže?

Pošvová symbióza je veľmi krehká a k jej narušeniu dôjde veľmi ľahko. Je veľa spúšťačov, ktoré narušia vaginálnu rovnováhu.

 

Medzi hlavné tri skupiny patrí:
1/ Hormonálne zmeny, ktoré sa v živote ženy objavujú veľmi často (menštruácia, tehotenstvo, menopauza).

2/ Užívanie liekov, antibiotík, hormonálnej antikoncepcie či iných liečiv, ktoré znižujú ochrannú bariéru v pošve.

3/ Denné faktory – pohlavný styk (prítomnosť spermií v pošve znižuje jej kyslosť), fajčenie, únava a stres, návšteva bazénu a sauny, intímna hygiena nedostatočná alebo príliš častá, syntetická bielizeň, klasické a voňavé mydlá alebo sprchové gély, vaginálne sprchy.

 

Tieto rôzne faktory podporujú vývoj škodlivých baktérií a môžu mať za následok vaginálnu infekciu.

Vagína sa stará o svoju hygienu vďaka svojej samočistiacej schopnosti.

 

Najlepšie bude, keď prijmeš tieto tipy a zaradíš ich do svojho každodenného života.

Vyhni sa príliš tesnému oblečeniu a syntetickej spodnej bielizni, aj telo musí dýchať.
Stačí sa sprchovať 1 – 2 denne, aj tu platí, že dobrá osobná hygiena neznamená nadmerná hygiena.
Voňavé mydlá a deodoranty môžu spôsobiť podráždenie a podporiť vývoj infekcií v intímnej oblasti.
Vaginálna sprcha tiež nie je v poriadku. Môže byť príliš agresívna pre tvoju vaginálnu flóru.
Buď vždy v suchu, mokré oblečenie alebo plavky sú rajom baktérií

Neváhaj požiadať o radu svojho lekára alebo gynekológa, ten ti tiež určite rád odpovie na otázky spojené s nerovnováhou vaginálnej flóry.

Ako si dať do poriadku vaginálnu flóru?

 

Keď už sa niečo pokazilo, tak sa to dá dať do poriadku. Tvoj gynekológ alebo lekárnik ti určite rád poradí a navrhne možnosti obnovenia vaginálnej rovnováhy.

 

Laktobacily – obnovia vaginálnu flóru a zabránia tak opakovaniu vaginálnej mykózy.

 

Probiotiká – môžu byť navrhnuté na prevenciu recidívy a kolísanie vaginálnej flóry.

Pošvová mykóza

Až 75 % žien a dievčat často trpí vaginálnou mykózou.

Je to bežná a veľmi nepríjemná infekcia. Ale ak ju včas rozpoznáš, môže byť rýchlo vyliečená.

 

Vieš, aké sú príznaky a čo máš robiť?

Pošvová čiže vaginálna mykóza (vulvovaginálna kandidóza) je nepríjemným zápalom a môže sa objaviť aj u teba. (Až 75 % žien a dievčat trpí vaginálnou mykózou, často aj opakovane.) Nemáš sa za čo hanbiť! Nie je to choroba ľahkých žien alebo nesprávnej intímnej hygieny, ako si veľa ľudí myslí. Vaginálna mykóza je bežným infekčným ochorením.

 

Pôvodcom vaginálnej mykózy je kvasinka Candida Albicans, a preto sa mykóze tiež niekedy hovorí kvasinková infekcia. Pošvová mykóza sa nepokladá za pohlavne prenosnú chorobu ako je napríklad kvapavka, syfilis, HIV atď., ale odporúčame tiež preliečenie sexuálneho partnera.

Vedela si, že za to všetko môže mikroskopická kvasinka nazývaná Candida Albicans? Tá je tiež v ústach, pažeráku, gastrointestinálnom a genitálnom trakte.

 

Kvasinky sú prítomné vo vaginálnej flóre, často bez príznakov. Ak sa avšak v pošve premnožia tieto kvasinky rodu Candida Albicans, dôjde k porušeniu bežnej pošvovej flóry, vznikne mykóza čiže kvasinková infekcia, a tá má za následok nepríjemné svrbenie a ďalšie peripetie s tým súvisiace.

Vaginálna mykóza nie je bakteriálna vaginóza!

Nezamieňaj vaginálnu mykózu s bakteriálnou vaginózou! Bakteriálna vaginóza spôsobuje infekciu vagíny súvisiacu s nerovnováhou mikrobiálnej flóry v pošve. Príznakom bakteriálnej vaginózy je mliečne zakalený, niekedy žltkastý homogénny výtok.

Vaginálnu mykózu poznáš podľa nezapáchajúceho bieleho riedkeho výtoku alebo naopak hustého tvarohovitého, opuchu a svrbenia. Pri vaginálnej mykóze sa nemení pH v pošve (3,8 – 4,2), ale u bakteriálnej vaginózy sa zvyšuje pH na viac ako 4,2. Vaginálna mykóza môže byť rýchlo a pohodlne liečená voľnopredajným liekom s klotrimazolom (Jenamazol 2%).

Vieš, že je veľa faktorov a spúšťačov, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku vaginálnej mykózy?

 

Hormonálne zmeny (puberta, menštruácia, tehotenstvo)
Užívanie určitých liekov, antibiotík, hormonálnej antikoncepcie
Oslabenie imunitného systému
Únava / Stres
Diabetes / Dysfunkcia štítnej žľazy / HIV ochorenie
Nesprávne stravovanie, zvýšený príjem cukrov
Nevhodná hygiena (používanie dráždivého mydla, kúpele, nedostatočné alebo naopak časté umývanie genitálií)
Zaparenie intímnych miest / Prílišné potenie
Návšteva chlórovaného bazénu či sauny / Mokré plavky
Tesná syntetická spodná bielizeň
Precitlivenosť na parfumované hygienické potreby (toaletný papier, vložky alebo tampóny)

Reagovať môžeš rôzne – od nepríjemného svrbenia až po urputné pálenie.

 

Pocit svrbenia v intímnych partiách
Pocit pálenia vo vonkajších intímnych partiách
Pálenie pri močení
Vaginálna sekrécia
Výtok číry, biely alebo tvarohovitý bez zápachu
Slabý opuch veľkých pyskov
Bolesť pri pohlavnom styku
Bolesť brucha, podbruška

 

V prípade akýchkoľvek príznakov sa poraď v lekárni alebo navštív svojho gynekológa.

JENAMAZOL 2% VAGINÁLNY KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RÝCHLA (3 DŇOVÁ) LIEČBA POŠVOVÝCH ZÁPALOV SPÔSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCIOU

(POŠVOVÁ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNA KANDIDÓZA)

 

MOŽNOSŤ PARALELNEJ LIEČBY PARTNERA

3 APLIKÁTORY PRE POHODLNÚ APLIKÁCIU

Registrovaný liek na vaginálne podanie.
Liek je voľnopredajný, nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

V prvom rade je najlepšie sa nechať vyšetriť tvojím gynekológom alebo sa opýtať v lekárni odborníka.

 

Vieš určite, že máš pošvovú mykózu?
Ak máš vyššie uvedené príznaky, alebo si už kvasinkovú mykózu mala, potom sa to dá rýchlo a diskrétne riešiť samoliečbou. V lekárni sú voľnopredajné vaginálne krémy, tabletky, gély s liečivou látkou klotrimazol (Clotrimazolum). Pre rýchlu 3-dňovú liečbu pošvových zápalov spôsobenú kvasinkovou infekciou je vhodný vaginálny krém s klotrimazolom – Jenamazol 2% s pohodlnými aplikátormi. Je nevyhnutné pokračovať v liečbe až do konca, aj keď symptómy zmiznú rýchlejšie, aby nedošlo k opakovaniu.

 

Kontaktuj svojho gynekológa a rezervuj si čo najskôr termín v prípade, že:

Si tehotná
Máš svoje prvé príznaky vaginálnej infekcie
Nezabrala ti liečba s voľnopredajnými liekmi
Ak si mladistvá a máš menej ako 12 rokov
Pri zapáchajúcom výtoku

Je pošvová mykóza sexuálne prenosná?

Asi nevieš, že pošvová mykóza môže byť opakovane prenášaná pohlavným stykom…


Pošvová mykóza sa nepovažuje za pohlavne prenosnú chorobu ako je napríklad kvapavka, syfilis, HIV atď. Ale aj muži môžu trpieť kvasinkovou infekciou, ktorú často ani sami nepocítia, a môžu byť iba prenášačmi. V niektorých prípadoch majú, rovnako ako ty, svrbenie v intímnych partiách, začervenanie alebo pľuzgieriky na penise a predkožke (kandidová balanitída). Z toho dôvodu sa odporúča aj súčasné preliečenie sexuálneho partnera, aby nedochádzalo k opakovanému zápalu. V priebehu liečby sa odporúča používať kondóm.

Vaginálna mykóza objavujúca sa raz alebo dvakrát za rok je považovaná za normálnu.

 

Vaginálna mykóza môže byť rýchlo riešená voľnopredajným liekom s klotrimazolom Jenamazol 2% vaginálny krém.

 

V prípade častejších príznakov musíš navštíviť svojho gynekológa, aby určil správnu diagnózu a prípadne zahájil inú liečbu.

Prevencia

 

Môžeš predísť mnohým nepríjemnostiam, keď budeš dodržiavať jednoduché tipy.

Radšej sa sprchuj než kúp vo vani
Nešetri na nepravých miestach a používaj pH neutrálne umývacie gély alebo intímne mydlá
Vyhni sa vnútornému vaginálnemu sprchovaniu
Spodná bielizeň z prírodných materiálov nie je tak sexy, ale škrabanie na intímnych partiách tiež nie
Aj malé dieťa vie, že keď prší, tak rastú huby, preto sa prezleč z mokrých plaviek do suchých
V priebehu menštruácie si často vymieňaj tampóny a hygienické vložky
Dievčatá sa utierajú na toalete spredu dozadu
Ani príliš voňavá bielizeň nie je kamarát s intímnymi partiami

Až 75 % žien a dievčat často trpí vaginálnou mykózou. Bežná a veľmi nepríjemná infekcia, ktorá môže byť rýchlo vyliečená, ak ju rýchlo rozpoznáš.

Vieš, aké sú príznaky a čo máš robiť?

Nie je flóra ako flóra.

Tá tvoja síce nie je kvetinová, ale zato je jedinečná, je vaginálna.

Najčastejšie otázky čiže FAQ. Pýtať sa je prirodzené.
Ale niekedy to nie je úplne jednoduché, keď ide o intímne otázky.

Jenamazol 2% vaginálny krém, Clotrimazolum.
Rýchla (3 dňová) liečba pošvových zápalov spôsobených kvasinkovou infekciou (pošvová mykóza, vulvovaginálna kandidóza).

Stretáva sa s tým 75 % dievčat, ale všetky sa tvárime, že je to hrozné tabu a nás sa to rozhodne netýka – čo to je?

Vaginálna mykóza!

Ďakujeme Koko Comedy za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie vtipné videá spojené s touto problematikou.

JENAMAZOL 2% VAGINÁLNY KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RÝCHLA (3 DŇOVÁ) LIEČBA POŠVOVÝCH ZÁPALOV SPÔSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCIOU

(POŠVOVÁ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNA KANDIDÓZA)

 

MOŽNOSŤ PARALELNEJ LIEČBY PARTNERA

3 APLIKÁTORY PRE POHODLNÚ APLIKÁCIU

Registrovaný liek na vaginálne podanie.
Liek je voľnopredajný, nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Poď sa trošku zahrať.

 

Nie je to skúška, iba malý kvíz, či ti niečo z Gyntimni.info zostalo v hlave.

KVÍZ

Není to zkouška, jen malý kvíz, jestli ti něco z našich informací ulpělo v hlavě.

0%

1 | Vaginální kvasinková infekce je způsobena bakteriemi.

Correct! Wrong!

Původcem kvasinkové vaginální infekce je kvasinka zvaná Candida Albicans. Druhy Candida jsou nejčastějšími houbami, které zapříčiní kvasinkové infekce.

2| Poševní mykóza a vulvovaginální kandidóza je to samé.

Correct! Wrong!

Poševní mykóza neboli kvasinkové mykóza je odborně nazývaná vulvovaginální kandidóza.

3 | Kvasinková infekce je považována za sexuálně přenosnou chorobu.

Correct! Wrong!

Kvasinky jsou přítomny ve zdravé pochvě, kvasinková infekce není považována za pohlavně přenosnou nemoc.

4| Nejběžnějšími symptomy vaginální kvasinkové infekce jsou:

Correct! Wrong!

Svědění. Jiné příznaky vaginální kvasinkové infekce mohou být: Hustý, bělavý výtok, připomínající tvarohovitou konzistenci / Pálení / Bolest během pohlavního styku / Bolest během močení.

5| Opakované kvasinkové infekce mohou souviset se zdravotním stavem.

Correct! Wrong!

Opakované kvasinkové infekce mohou souviset se špatným zdravotním stavem. Za běžné je považováno 1-2 kvasinkové infekce za rok.

6| Doprovází kvasinkovou infekci zápach?

Correct! Wrong!

Kvasinková infekce není na rozdíl od bakteriální doprovázena zápachem.

7| HIV pozitivní Ženy nemají žádné možnosti léčby vaginálních kvasinkových infekcí.

Correct! Wrong!

Ženy s HIV mají podobné možnosti léčby jako neinfikované ženy. Léčba však může trvat déle nebo je nutné ji opakovat.

8| Existuje prevence před vaginální kvasinkovou infekcí?

Correct! Wrong!

Ne všem kvasinkovým infekcím lze zabránit, ale můžeš udělat kroky ke snížení pravděpodobnosti rozvoje této infekce: Vyměň syntetické prádlo za bavlněné nebo hedvábné / Nezůstávej v mokrých plavkách / Vyvaruj se vaginálním sprchám a sprejům pro ženskou hygienu / Konzumuj jogurty s živými bakteriálními kulturami, abys doplnila zdravé bakterie.

9| Co způsobuje kvasinkové infekce?

Correct! Wrong!

Vaginální kvasinková infekce se může vyskytnout, pokud se zvýší množství kvasinek, které jsou již přítomny ve vagině a dojde k nerovnováze s běžně se vyskytujícími bakteriemi nebo se do ní dostanou nové kvasinky.

10| Mohou i muži mít kvasinkovou infekci?

Correct! Wrong!

Ano, i muži mohou mít kvasinkovou infekci. Ta se u nich ale neprojevuje tak silně jako u žen a mnohdy si ani nejsou vědomi této infekce. V některých případech mají, stejně jako ženy, svědění v intimních partiích, zarudnutí nebo puchýřky na penisu a předkožce (kandidová balanitida).

MALÝ TEST TVÝCH ZNALOSTÍ.
Díky za tvůj čas.

Ajaaj…Možná bys měla si ještě jednou projít užitečné informace, které jsme tu dali dohromady, aby tě příště už nepřekvapila kvasinková infekce.
Díky za tvůj čas.

To není špatné. Klidně si to projdi ještě jednou, ať se dozvíš ještě víc o příčinách a symptomech této vaginální infekce a s ní spojenou léčbou.
Díky za tvůj čas.

Skvělý ! Jsi přeborník. Poděl se o své vítězství a řekni svým kámoškám o Gyntimni.info.
Díky za tvůj čas.

Bravo! Jsi přeborník. Poděl se o své vítězství a řekni svým kámoškám o Gyntimni.info.

Share your Results:

Tyto informace nenahrazují odbornou lékařskou péči, diagnózu ani léčbu. Vždy vyhledej lékaře, máš-li jakékoli dotazy týkající se svého zdravotního stavu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzením tohoto souhlasu (zaškrtnutím příslušného políčka) uděluji společnosti Quintesence s.r.o., se sídlem Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČ: 27213919, DIČ: CZ27213919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104946 (dále jen „Quintesence s.r.o.“), jako správci, svůj souhlas, aby mé osobní údaje v rozsahu:

 • věkového rozmezí,
 • informace o znalosti či zkušenosti s léčivým přípravkem Jenamazol 2%,

zpracovávala za účelem marketingu. Tyto osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu 3 let od jejich pořízení.

 

Osobní údaje mohou být dále předány společnosti MailChimp.com, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, poskytovateli e-mail marketingového softwaru, nebo společnosti CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00, Praha 9, IČ 24317489, DIČ CZ24317489, jenž pro správce zajišťuje marketingové a reklamní služby.

 

Subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup k osobním údajům, které společnost Quintesence s.r.o. jako správce zpracovává, a to na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se jej týkají, a to formou oznámení o nepřesnosti osobních údajů na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo na to, aby společnost Quintesence s.r.o., jako správce osobních údajů, vymazala z důvodů stanovených v čl. 17 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje, které se ho týkají, a to na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo, aby společnost Quintesence s.r.o., jako správce osobních údajů, omezila z důvodů uvedených v čl. 18 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl společnosti Quintesence s.r.o., jako správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@quintesence.cz.

 

Subjekt osobních údajů má právo podat proti společnosti Quintesence s.r.o., jako správci osobních údajů, stížnost u dozorového úřadu (Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika).

 

 

 

LTS-01.10.18@1500

Setká se s tím 75 % holek, ale všechny se tváříme, že je to hrozný tabu a nás se to rozhodně netýká – co to je?

Vaginální mykóza!

Díky Koko Comedy za spolupráci a těšíme se na další vtipná videa spojená s touto problematikou.

Chceš pošťouchnout štěstí a zkusit vyhrát poukázku do Teta drogerie?

 

Gyntimni.info jsou webové stránky věnované dívkám a ženám, kterým není intimní zdraví lhostejné. Vaginální mykóza se může týkat i Tebe.
Prosím, pomoz nám odstranit tabu a mylné předsudky, které jsou spojeny s tímto ženským problémem.

ZAREGISTRUJ SE A KAŽDÝ DEN

MŮŽEŠ VYHRÁT POUKÁZKU

V HODNOTĚ 500 KČ.

 

Chceš pošťouchnout štěstí a zkusit vyhrát poukázku do Teta drogerie?

 

Gyntimni.info jsou webové stránky věnované dívkám a ženám, kterým není intimní zdraví lhostejné. Vaginální mykóza se může týkat i Tebe.
Prosím, pomoz nám odstranit tabu a mylné předsudky, které jsou spojeny s tímto ženským problémem.

ZAREGISTRUJ SE A KAŽDÝ DEN

MŮŽEŠ VYHRÁT POUKÁZKU

V HODNOTĚ 500 KČ.

 

Chceš pošťouchnout štěstí a zkusit vyhrát poukázku do Teta drogerie?

 

Gyntimni.info jsou webové stránky věnované dívkám a ženám, kterým není intimní zdraví lhostejné. Vaginální mykóza se může týkat i Tebe.
Prosím, pomoz nám odstranit tabu a mylné předsudky, které jsou spojeny s tímto ženským problémem.

ZAREGISTRUJ SE A KAŽDÝ DEN

MŮŽEŠ VYHRÁT POUKÁZKU

V HODNOTĚ 500 KČ.

 

JENAMAZOL 2% VAGINÁLNÍ KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RYCHLÁ (3 DENNÍ) LÉČBA POŠEVNÍCH ZÁNĚTŮ ZPŮSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCÍ

(POŠEVNÍ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNÍ KANDIDÓZA)

 

Možnost paralelní léčby partnera

3 aplikátory pro pohodlnou aplikaci

Registrovaný léčivý přípravek k vaginálnímu podání.
Přípravek je volně prodejný, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Závazná pravidla soutěže

“ZAREGISTRUJ SE A POŠŤOUCHNI ŠTĚSTÍ. KAŽDÝ DEN MŮŽEŠ VYHRÁT POUKÁZKU DO TETA DROGERIE V HODNOTĚ 500 KČ”
(dále jen „soutěž“)

Pravidla soutěže jsou v tomto plném znění zveřejněna na webových stránkách www.gyntimni.info / (dále jen „webové stránky“).

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Quintesence s.r.o., se sídlem Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČ: 27213919, DIČ: CZ27213919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104946 (dále jen „Organizátor“).

II. Cíl soutěže

Cílem soutěže je podpora zájmu a rozšíření povědomí o webových stránkách www.gyntimni.info. Osoba, která se soutěže zúčastní za podmínek uvedených v těchto pravidlech a splní podmínky pro získání výhry a bude vylosována, získává cenu v soutěži. Každý týden bude vylosováno 7 výherců poukazů.

III. Výhra v soutěži

Poukaz v hodnotě 500 Kč do Teta drogerie s možností uplatnění v jakékoliv prodejně Teta drogerie v České republice. Poukázky mají platnost 1 roku počínaje od 01.10.2018 do 31.10.2019.

 

IV. Doba trvání soutěže

Soutěž bude zahájena 1. října 2018 a trvá do 30. dubna 2019 včetně.
V tomto termínu se bude vždy na počátku nového týdne losovat 7 výherců poukázek z nově přihlášených účastníků předešlého týdne. Do soutěže není možné se přihlásit opakovaně pod stejnou e-mailovou adresou. V době trvání soutěže bude k losování 212 kusů poukázek, v celkové částce 106.000 Kč.

V. Průběh a podmínky soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům a trvalým pobytem v České republice (dále jen „účastník soutěže“).
 2. Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění a odeslání registračního formuláře na webových stránkách. Každý účastník soutěže je oprávněn odeslat pouze jednu registraci pod jednou e-mailovou adresou. V případě odeslání více registrací ze stejné e-mailové adresy bude bráno jako soutěžní pouze první zaslání a potvrzení registrace. Každý z řádně zaregistrovaných účastníků se dostává do týdenního slosování o jeden ze sedmi poukazů v hodnotě 500 Kč.
 3. Účastník soutěže vyslovuje souhlas s pravidly soutěže odesláním registračního formuláře. Organizátor tímto informuje účastníky, že osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito pravidly soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a IP adresa budou v rozsahu nezbytném pro realizaci a vyhodnocení soutěže zpracovávány Organizátorem. Podrobné Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.
 4.  Soutěže se nesmějí účastnit rodinní příslušníci organizátora soutěže, jeho dodavatelé nebo jejich zaměstnanci a osoby výše uvedeným osobám blízké.

VI. Výherce

 1. Výherce soutěže je náhodně losován pomocí certifikovaného počítačového softwaru Easypromosapp. V případě nemožnosti doručení výhry výherci se výhra postupuje dalšímu náhradníkovi, který je vybrán při slosování. V případě, že bude v týdenním losování méně jak 7 účastníků, výhra propadá Organizátorovi bez náhrady.
 2. Výherce musí potvrdit příjem výhry odeslání svých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, odpovědí na otázky ohledně vaginálního krému Jenamazol 2 % a odsouhlasením podmínek soutěže.
 3. O získání výhry a termínu zaslání bude účastník soutěže informován e-mailem zaslaným na jím registrovanou e-mailovou adresu.
 4. Účastníkům, kterým podle těchto pravidel vzniklo vůči Organizátorovi právo na výherní poukaz bude cena zaslána na jimi uvedenou poštovní adresu jako doporučené psaní prostřednictvím České pošty, a.s.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem soutěže nebo návštěvníkem internetových stránek soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem pro vyloučení takového účastníka ze soutěže.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení či předčasného ukončení, a to bez udání důvodu. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže, a to i opakovaně. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo tiskovou chybu v průběhu konání soutěže. Nárok na získání výhry nelze soudně vymáhat.

Tato pravidla se řídí právním řádem České republiky.

V Praze, dne 25. září 2018.

 

 

LTS-01.10.18@1500

KVÍZ

Není to zkouška, jen malý kvíz, jestli ti něco z našich informací ulpělo v hlavě.

[os-widget path=“/gyntimni/m%C3%A1%C5%A1-r%C3%A1da-hru-pravda-le%C5%BE-poj%C4%8F-si-tro%C5%A1ku-pohr%C3%A1t“]

Tyto informace nenahrazují odbornou lékařskou péči, diagnózu ani léčbu. Vždy vyhledej lékaře, máš-li jakékoli dotazy týkající se svého zdravotního stavu.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NEBOLI FAQ. 
PTÁT SE JE PŘIROZENÉ.

ALE NĚKDY TO NENÍ ÚPLNĚ LEHKÉ, KDYŽ JDE O INTIMNÍ OTÁZKY.

Co je vaginální zánět?

Vaginální zánět bývá způsoben bakteriemi, kvasinkami a dalšími mikroorganismy. V případě, že dojde k porušení přirozené vaginální flóry, může se projevit vaginální zánět.

Jaký je rozdíl mezi kvasinkovou a bakteriální infekcí?

Vaginální kvasinková infekce je podráždění vaginy v oblasti vaginálního otvoru, které se také někdy říká vulva. Kvasinková infekce je způsobena kvasinkou rodu Candida Albicans. Vaginální mykózu poznáš podle bílého řídkého výtoku nebo naopak hustého tvarohovitého výtoku, svědění a někdy i lehkého otoku vnějších stydkých pysků. Při vaginální mykóze se nemění přirozené pH v pochvě (3,8 – 4,2). Vaginální mykóza může být rychle a pohodlně léčena volně prodejným vaginálním krémem s klotrimazolem (Clotrimazolum) Jenamazol 2% .

 

Bakteriální infekci neboli vaginózu poznáš podle hustého bílého výtoku se silným, až rybím zápachem, pálením, citlivostí v podbřišku a také zvýšenou teplotou. Přirozené pH v pochvě se zvyšuje na více jak 4,2. Bakteriální infekce se dá také léčit volně dostupnými léky či antibiotiky, ale jde o jiný druh účinných léčivých látek než u kvasinkové infekce.

Jak vyléčit kvasinkovou infekci?

I když je v dnešní době IN rychlé a pohodlné řešení problémů přes internet, moc ti nedoporučuji zkoušet babské rady. Hlavně proto, že se nemusí jednat o “zaručený recept” a mykóza se může často opakovat. Nejlepší je se informovat v lékárně nebo u svého ženského lékaře. Pokud máš jistotu, že se jedná o poševní kvasinkovou infekci, je možné si v lékárně bez předpisu zakoupit 3 denní vaginální krém s účinnou látkou klotrimazolem (Clotrimazolum) Jenamazol 2%. Více o léčbě zde.

Jaké je ideální pH v pochvě?

Každá z nás je jiná, takže se to nedá úplně přesně říct, ale ideální pH v pochvě by se mělo pohybovat v rozmezí okolo 3,8 – 4,2 pH.

Kde jsem se mohla nakazit poševní kvasinkovou mykózou?

Rozšíření kvasinkové infekce umožňuje řada vnitřních i vnějších vlivů, proto někdy není úplně jednoznačná odpověď. Pokud došlo k narušení vaginální flóry, riziko kvasinkové infekce je vyšší. Pak stačí jeden z faktorů, který může být spouštěčem a problém je na světě. Těmi můžou například být: oslabení imunitního systému, únava/stres, užívání antibiotik/hormonální antikoncepce, zapaření intimních míst, návštěva bazénu či sauny, používání nevhodných hygienických prostředků a pod.
Více se můžeš dočíst zde.

Kdy mám vyhledat odbornou pomoc?

Vaginální mykóza, která se projeví jednou nebo dvakrát za rok je považována za normální. Pokud je to víckrát, navštiv svého lékaře. O radu odborníka nebo lékárníka se neboj požádat v těchto případech: pokud je ti méně jak 12 let, jsi těhotná, trpíš na opakované záněty a dosavadní léčba ti nezabrala.

Můžou mít i muži mykózu. Nebo jsou jen přenašeči, co se týká vaginální infekce?

Poševní mykóza není považována za pohlavně přenosnou nemoc, ale mohou jí trpět oba partneři. Muži mohou být přenašeči, často nevědomky, protože se u nich klinické příznaky nevyskytují tak markantně jako u žen.

Ale v některých případech mohou mít, stejně jako ty, svědění v intimních partiích, zarudnutí nebo puchýřky na penisu a předkožce (kandidová balanitida). Z toho důvodu se doporučuje i současné přeléčení sexuálního partnera vhodným antimykotikem s klotrimazolem, vaginální krém Jenamazol 2%, aby nedocházelo k opakovanému zánětu. V průběhu léčby se doporučuje sexuální půst nebo používat kondom.

Musím se během léčby vzdát sauny a bazénu?

Vaginální mykóza je infekční záležitost, a proto bys neměla vystavovat ostatní možné nákaze. Mimochodem. Víš, že chlorovaná voda v bazénech je jedna z možností narušení poševní flóry a s tím související porušení rovnováhy pH v pochvě?

Jsem těhotná a mám podezření na vaginální infekci.

I když jsi v minulosti prodělala nějaký poševní zánět způsobený kvasinkovou infekcí a jsi si jistá příznaky, nic neodkládej a kontaktuj svého gynekologa pro stanovení přesné diagnózy a navržení vhodné léčby.

Jak je možné, že mám zase vaginální mykózu?

Jak je možné, že mám zase vaginální mykózu, když dodržuji všechny pravidla intimní hygieny?
Vaginální mykózy se můžou opakovat, i přesto, že dodržuješ všechna pravidla intimní hygieny. Poševní flóra je velmi citlivá a k její disharmonii může dojít nejen z důvodů vnějších vlivů, ale také i vnitřní faktory mají svůj velký podíl. Stačí, když budeš mít nějaký stresový faktor nebo budeš brát např. antibiotika a mykóza se může znovu objevit. Více o spouštěčích se dovíš zde.

Tyto informace nenahrazují odbornou lékařskou péči, diagnózu ani léčbu. Vždy vyhledej lékaře, máš-li jakékoli dotazy týkající se svého zdravotního stavu.

Pojď si trošku pohrát.

 

Není to zkouška, jen malý kvíz, jestli ti něco z Gyntimni.info ulpělo v hlavě.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek či účastí v soutěži “ZAREGISTRUJ SE A POŠŤOUCHNI ŠTĚSTÍ. KAŽDÝ DEN MŮŽEŠ VYHRÁT POUKÁZKU DO TETA DROGERIE V HODNOTĚ 500 KČ“ (dále jen „Soutěž“), proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou Vaše práva.

 

Kdo je správce?

Správce osobních údajů zpracovávaných na webu www.gyntimni.info a v souvislosti se Soutěží je společnost Quintesence s.r.o., se sídlem Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČO: 272 13 919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 104946 (dále jen Správce).

 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu použijte prosím tel.: +420 603 266 662 nebo e-mail: info@quintesence.cz

 

Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v souvislosti s Vaší návštěvou tohoto webu.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme v souvislosti s Vaší případnou účastí v Soutěži provozované správcem, do níž se můžete přihlásit prostřednictvím těchto webových stránek.

O jaké osobní údaje se jedná a proč je zpracováváme?

V případě návštěvy webu budou při zadání našich Internetových stránek z Vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web server, což je nezbytné z technických důvodů, tedy aby vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující data, která budou krátce uložena a použita: IP adresa, datum a čas přístupu, rozdíl časové zóny vůči Greenwichskému střednímu času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), stav přístupu/https kód stavu, přenesený objem dat, internetová stránka požadující přístup, prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení a tyto osobní údaje budeme po omezenou nezbytně nutnou dobu ukládat, abychom mohli učinit vhodná opatření v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o neoprávněný přístup.

V případě Vaší účasti v Soutěži zpracováváme pro zajištění průběhu Soutěže a případného doručení výhry Vaše údaje v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa a IP adresa a adresa).

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, jež je uzavřena mezi Vámi, jako soutěžícím, a správcem, jako provozovatelem soutěže, okamžikem odeslání registrace, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a tyto osobní údaje budeme ukládat po omezenou nezbytně nutnou dobu dle výše uvedeného účelu.

 

Kdo další může mít přístup k Vašim osobním údajům?

Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovateli), kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel e-mail marketingového softwaru: MailChimp.com, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA;
 • Poskytovatel softwaru online soutěže losování: Easypromosapp.com, Avenida Cortes Valencianas 58, Edificio Sorolla Center, 46015 Valencia, España;
 • Zpracovatel – reklamní agentura: CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00, Praha 9, IČ 24317489, DIČ CZ24317489.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat opravu osobních údajů, podat námitku proti zpracování osobních údajů či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy;
 • v některých případech můžete žádat o osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci;
 • nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí bez činnosti člověka;
 • právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na info@quintesence.cz.

 

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k vám umisťuje, tj. na:

 1. Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 2. Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

 

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z Vašeho počítače po zavření prohlížeče
 2. Dlouhodobé (persistent cookie)– po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

 

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 1. Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)
 2. Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
 3. Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
 4. Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

 

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 

 1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 2. Google Tag Manager – služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 4. Google AdWords – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords.
 5. Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 6. Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.

 

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

 

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno “Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Váš počítač zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

 

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

 

LTS-27.09.2018@0859

Všeobecné podmínky použití webových stránek

Přístup na tyto www stránky a použití těchto www stránek podléhá níže uvedeným podmínkám použití www stránek. Vstupem na tyto www stránky a jejich následným prohlížením potvrzujete, že jste si uvedené podmínky přečetl, Všeobecným podmínkám použití webových stránek rozumíte a souhlasíte s nimi.

 

Přestože při sestavování těchto www stránek a umísťování informací na ně bylo postupováno s nejvyšší péčí a pozorností, společnost Quintesence s.r.o. se sídlem Dýšinská 246, 109 00 Praha 10, IČ: 27213919, DIČ: CZ27213919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104946 (dále jen „Quintesence s.r.o.“) nedává žádné záruky, vyhlášené ani nevyslovené, za úplnost a správnost informací uváděných na těchto www stránkách. Ani Quintesence s.r.o. ani jakákoliv třetí strana, která se podílí na vytváření, produkci nebo přenášení těchto www stránek, neodpovídají za náhradu škody nebo újmu na zdraví vzniklé na základě, nebo v souvislosti s následujícími důvody: z přístupu, nebo nemožnosti přístupu, z použití, nebo nemožnosti použít tyto www stránky, nebo z faktu, že uživatel těchto stránek spoléhal na informace poskytované na těchto www stránkách. Všichni uživatelé těchto stránek souhlasí s tím, že tyto www stránky používají na vlastní riziko a nebezpečí.

 

Pokud jsou na těchto www stránkách podávány rady nebo doporučení, měly by být chápany jako nezávazná doporučení či zdroj obecných informací. Quintesence s.r.o. může kdykoliv částečně nebo úplně upravit tyto stránky nebo je odstranit z internetu úplně. Quintesence s.r.o. však nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto stránek. Všechny ochranné známky, materiály, dokumenty, ilustrace a grafy publikované na těchto www stránkách jsou předmětem autorských práv vlastněných společností Quintesence s.r.o. Jejich kopírování, distribuce, úpravy nebo použití v pozměněné formě je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Quintesence s.r.o. zakázáno.

 

Quintesence s.r.o. nevylučuje možnost existence linku/odkazu na tyto www stránky z www stránek třetích osob. Quintesence s.r.o. neschvaluje umístění těchto linků/odkazů a nenese tak žádnou odpovědnost nebo záruky za obsah www stránek třetích stran, které odkazují na stránky Quintesence s.r.o.

 

Tyto www stránky obsahují linky/odkazy na www stránky třetích stran. Poskytnutím těchto odkazu však Quintesence s.r.o. nedává žádné schválení jejich obsahu. Quintesence s.r.o. nepřijímá žádnou zodpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto www stránek ani žádnou zodpovědnost za škodu nebo újmu na zdraví plynoucí z použití jejich obsahu v jakékoliv formě. Linky na další stránky se poskytují uživatelům internetu pouze kvůli jejich pohodlí. Uživatelé navštěvují takovéto www stránky na vlastní nebezpečí.

KONTAKT

Enhancing quality of life

Společnost Quintesence s.r.o. je dynamická farmaceutická společnost, která klade velký důraz na kvalitu svých výrobků, jejímž cílem je pomáhat zlepšovat kvalitu života každého z nás po zdravotní stránce.

 

Quintesence s.r.o.
Dýšinská 246
109 00 Praha 10
gsm: +420 603 266 662
email: info@quintesence.cz

 

IČO: 272 13 919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 104946, datum 25. ledna 2005.

 

© 2018 – Quintesence s.r.o / Gyntimni.info

JENAMAZOL 2% VAGINÁLNÍ KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RYCHLÁ (3 DENNÍ) LÉČBA POŠEVNÍCH ZÁNĚTŮ ZPŮSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCÍ

(POŠEVNÍ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNÍ KANDIDÓZA)

 

Možnost paralelní léčby partnera

3 aplikátory pro pohodlnou aplikaci

Registrovaný léčivý přípravek k vaginálnímu podání.
Přípravek je volně prodejný, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

Jenamazol ® 20mg/g vaginální krém, Clotrimazolum

 

Rychlá (3 denní) léčba poševních zánětů způsobených kvasinkovou infekcí. (poševní mykóza, vulvovaginální kandidóza)

Registrovaný léčivý přípravek k vaginálnímu podání

Širokospektré antimykotikum působící proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Navíc působí proti bičíkovci poševnímu (Trichomonas vaginalis) a některým druhům bakterií. Obsah 1 aplikátoru vaginálního krému (5 g) se zavádí každý večer 3 po sobě následující dny.

 

Tento lék se původně vyráběl na území Německé spolkové republiky, v současné době společnost Quintesence přesunula výrobu do České republiky.
Jenamazol ® 20mg/g patří k oblíbeným lékům mezi českými lékaři a pacienty.

 

Přípravek je volně prodejný, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

 

Více informací:

Příbalová informace a souhrn údajů o přípravku

Jenamazol ® 20mg/g vaginální krém, Clotrimazolum si můžeš zakoupit v kamenných lékárnách nebo v online lékárnách.

Quintesence s.r.o. neručí za dostupnost Jenamazol 2% vaginální krém v jednotlivých lékárnách.

INTIMNÍ HYGIENA

INTIMNÍ HYGIENA JE KAPITOLA SAMA PRO SEBE. I KDYŽ SI MYSLÍŠ, ŽE O NÍ VÍŠ VŠECHNO, JE STÁLE HODNĚ VĚCÍ, KTERÉ TĚ MŮŽOU PŘEKVAPIT.

.

Intimní hygiena

Už jsem si probraly, že intimní hygiena chrání a udržuje rovnováhu vaginální flóry.

Pokud máš bílý nebo čirý výtok, tak to ještě neznamená, že máš problém. Hlavně nesmí být zapáchající, bolestivý nebo vyvolávat svědění.
Ženské pohlavní žlázy každodenně produkují přirozený sekret, aby zajistily vlhkost pochvy.

hygiena intimních partií

Všeho moc škodí a to platí i v případě hygieny intimních částí.

 

Intimní oblast vyžaduje jemnou péči. Používáním běžných mýdel a gelů se může narušit přirozené pH a tím přispět k rozvoji infekcí. Proto raději sáhni po speciálním gelu nebo mýdlu, který je určen pro intimní hygienu bez vůně a s přizpůsobeným pH. Ale i špatné hygienické návyky tě můžou pěkně rozhodit.

Správná intimní hygiena
 • 1-2 sprchy denně stačí
 • Mýdla a gely na intimní hygienu
 • Intimní partie omývej jen zvnějšku
 • Používej ruce k mytí, ne žínku
 • Zásada utírání na WC „zepředu dozadu“
 • Neparfémované toaletní papíry
 • Časté vyměňování menstruačních vložek, tampónů, kalíšků
 • Výměna spodního prádla každý den
špatná intimní hygiena
 • Dlouhé koupele ve vaně
 • Používání voňavých a zásaditých mýdel s vysokým pH
 • Poševní výplachy
 • Zapomeň na žínku k mytí
 • Špatné utírání na WC „zezadu dopředu“
 • Parfémované toaletní papíry a vložky

JENAMAZOL 2% VAGINÁLNÍ KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RYCHLÁ (3 DENNÍ) LÉČBA POŠEVNÍCH ZÁNĚTŮ ZPŮSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCÍ

(POŠEVNÍ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNÍ KANDIDÓZA)

 

Možnost paralelní léčby partnera

3 aplikátory pro pohodlnou aplikaci

Registrovaný léčivý přípravek k vaginálnímu podání.
Přípravek je volně prodejný, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

VAGINÁLNÍ FLÓRA

NENÍ FLÓRA JAKO FLÓRA. 
TA TVOJE SICE NENÍ KYTIČKOVÁ, ALE ZA TO JE JEDINEČNÁ, JE VAGINÁLNÍ.

vaginální flóra

Je stále hodně žen a dívek, které věří, že mykóza je infekce přenášena ze špinavých toalet anebo je způsobena nedostatečnou hygienou. Čti dál, ať si to také nemyslíš.

 

Ženská pochva je na druhém místě, po tračníku, kde je nejvyšší koncentrace bakterií.

Vaginální flóra je obydlena mikroorganismy složenými z dobrých bakterií a také patogenních bakterií. Oboje dvoje pak působí jako ochranné bariéry, k zabránění vnikání patogenů do pochvy a chrání tak před infekcí.
Mezi dobré bakterie patří Lactobacillus – bakterie mléčného kvašení. Ty mají za úkol udržovat kyselé prostředí v pochvě okolo 4 pH. Přítomnost těchto bakterií a kyselého pH zabraňuje nekontrolovanému šíření kvasinek.

Přirozené kyselost v pochvě se pohybuje v rozmezí od 3,8 až 4,2 pH a tak udržuje pochvu v rovnováze.

Jaká je role vaginální flóry

Má roli ochranitelskou a tím se zásadně podílí na ženském intimním zdraví.

 

Vaginální flóra je velmi křehká. Když dojde k jejímu narušení, ochranná role dobrých bakterií Lactobacillus a peroxidu vodíku se dostává do nerovnováhy. Sníží se produkce kyseliny mléčné, což zapříčiní zvýšení hladiny pH v pochvě.

To je přesně živná půda pro nepřátelské bakterie, které se vyvíjenou a způsobí infekci. V našem případě je to pak kvasinková infekce, kterou má na svědomí kvasinka Candida albicans.

KDO ZA TO MŮŽE?

Poševní symbióza je velmi křehká a k jejímu narušení dojde velmi lehce. Je hodně spouštěčů, které naruší vaginální rovnováhu.

 

Mezi hlavní tři skupiny patří:
1/ Hormonální změny, které se v životě ženy objevují velmi často (menstruace, těhotenství, menopauza).

2/ Užívání léků, antibiotik, hormonální antikoncepce či jiných léčiv, které sníží ochrannou bariéru v pochvě.

3/ Denní faktory – pohlavní styk (přítomnost spermií v pochvě snižuje její kyselost), kouření, únava a stres, návštěva bazénů a saun, intimní hygiena nedostatečná nebo příliš častá, syntetické prádlo, klasická a vonná mýdla nebo sprchové gely, vaginální sprchy.

 

Tyto různé faktory podporují vývoj škodlivých bakterií a mohou mít za následek vaginální infekci.

Jak si chránit vaginální flóru

Vagina se stará o svoji hygienu díky své samočistící schopnosti.

 

Nejlepší bude, když přijmeš tyto tipy a zařadíš je do svého každodenního života.

Vyhni se příliš těsné oblečení a syntetickému spodnímu prádlu, i tělo musí dýchat
Stačí se sprchovat 1-2 denně, i tady platí, že dobrá osobní hygiena neznamená nadměrná hygiena
Vonná mýdla a deodoranty mohou způsobit podráždění a podpořit vývoj infekcí v intimní oblasti
Vaginální sprcha taky není v pořádku. Může být příliš agresivní pro tvoji vaginální flóru
Buď vždy v suchu, mokré oblečení nebo plavky jsou rájem bakterií

Neváhej požádat o radu svého lékaře nebo gynekologa, ten ti také určitě rád zodpoví otázky spojené s nerovnováhou vaginální flóry.

Jak si dát do pořádku vaginální flóru?

 

Když už se něco pokazilo, tak se to dá dát do pořádku. Tvůj gynekolog nebo lékárník ti určitě rád poradí a navrhne možnosti obnovení vaginální rovnováhy.

 

Laktobacily – obnoví vaginální flóru a zabrání tak opakování vaginální mykózy.

 

Probiotika – mohou být navržena k prevenci recidivy a kolísání vaginální flóry.

Poševní mykóza

Až 75% žen a dívek často trpí vaginální mykózou.

Je to běžná a velmi nepříjemná infekce.  Ale pokud ji včas rozpoznáš, může být rychle vyléčena.

 

Víš, jaké jsou příznaky a co máš dělat?

Poševní, neboli vaginální, mykóza (vulvovaginální kandidóza) je nepříjemným zánětem a může se objevit i u tebe. (Až 75% žen a dívek trpí vaginální mykózou, často i opakovaně.) Nemáš se za co stydět ! Není to choroba lehkých holek nebo špatné intimní hygieny, jak si hodně lidí myslí. Vaginální mykóza je běžným infekční onemocněním.

 

Původcem vaginální mykózy je kvasinka Candida Albicans, a proto se mykóze také někdy říká kvasinková infekce. Poševní mykóza se nepokládá za pohlavně přenosnou chorobu jako je například kapavka, sifilis, HIV atd., ale doporučuje se také přeléčení sexuálního partnera.

Věděla jsi, že za to všechno může mikroskopická kvasinka zvaná Candida Albicans? Ta je také v ústech, jícnu, gastrointestinálním a genitálním traktu.

 

Kvasinky jsou přítomny ve vaginální flóře, často bez příznaků. Pokud se ovšem v pochvě přemnoží tyto kvasinky rodu Candida Albicans, dojde k porušení běžné poševní flóry, vznikne mykóza, neboli kvasinková infekce, a ta má za následek nepříjemné svědění a další peripetie s tím související.

Vaginální mykóza není bakteriální vaginóza!

Nezaměňuj vaginální mykózu s bakteriální vaginózou! Bakteriální vaginóza způsobuje infekci vaginy související s nerovnováhou mikrobiální flóry v pochvě. Příznakem bakteriální vaginózy je mléčně zakalený, někdy nažloutlý, homogenní výtok.

Vaginální mykózu poznáš podle nezapáchajícího bílého řídkého výtoku nebo naopak hustého tvarohovitého, otoku a svědění. Při vaginální mykóze se nemění pH v pochvě (3,8 – 4,2), ale u bakteriální vaginózy se zvyšuje pH na více jak 4,2. Vaginální mykóza může být rychle a pohodlně léčena volně prodejným přípravkem s klotrimazolem (Jenamazol 2%).

Víš, že je mnoho faktorů a spouštěčů, které můžou zvýšit riziko vzniku vaginální mykózy?

 

Hormonální změny (puberta, menstruace, těhotenství)
Užívání určitých léků, antibiotik, hormonální antikoncepce
Oslabení imunitního systému
Únava / Stres
Diabetes / Dysfunkce štítné žlázy /HIV onemocnění
Nesprávné stravování, zvýšený příjem cukrů
Nevhodná hygiena (používání dráždivého mýdla, koupele, nedostatečné nebo naopak časté omývání genitálií)
Zapaření intimních míst / Přílišné pocení
Návštěva chlórovaného bazénu či sauny / Mokré plavky
Těsné, syntetické spodní prádlo
Přecitlivělost na parfémované hygienické potřeby (toaletní papír, vložky nebo tampóny)

Reagovat můžeš různě – od nepříjemného svědění až po urputné pálení.

 

Pocit svědění v intimních partiích
Pocit pálení ve vnějších intimních partiích
Pálení při močení
Vaginální sekrece
Výtok čirý, bílý nebo tvarohovitý bez zápachu
Slabý otok stydkých pysků
Bolest při pohlavním styku
Bolest břicha, podbřišku

 

V případě jakýchkoliv příznaků se poraď v lékárně nebo navštiv svého gynekologa.

JENAMAZOL 2% VAGINÁLNÍ KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RYCHLÁ (3 DENNÍ) LÉČBA POŠEVNÍCH ZÁNĚTŮ ZPŮSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCÍ

(POŠEVNÍ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNÍ KANDIDÓZA)

 

Možnost paralelní léčby partnera

3 aplikátory pro pohodlnou aplikaci

Registrovaný léčivý přípravek k vaginálnímu podání.
Přípravek je volně prodejný, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

V první řadě je nejlépe se nechat vyšetřit tvým gynekologem nebo se zeptat v lékárně odborníka.

 

Víš určitě, že máš poševní mykózu?
Pokud máš výše uvedené příznaky, anebo už jsi kvasinkovou mykózu měla, potom se to dá rychle a diskrétně řešit samoléčbou. V lékárně jsou volně prodejné vaginální krémy, tablety, gely s léčivou látku klotrimazol (Clotrimazolum). Pro rychlou, 3 denní, léčbu poševních zánětů způsobenou kvasinkovou infekcí je vhodný vaginální krém s klotrimazolem – Jenamazol 2% s pohodlnými aplikátory. Je nezbytné pokračovat v léčbě až do konce, i když symptomy zmizí rychleji, aby nedošlo k opakování.

 

Kontaktuj svého gynekologa a zarezervuj si brzy termín v případě:

Jsi těhotná
Máš svoje první příznaky vaginální infekce
Nezabrala ti léčba s volně prodejnými léky
Pokud jsi mladistvá a je ti méně jak 12 let
Při zapáchajícím výtoku

Je poševní mykóza sexuálně přenosná?

Asi nevíš, že poševní mykóza může být opakovaně přenášena pohlavním stykem…


Poševní mykóza se nepovažuje za pohlavně přenosnou nemoc jako je například kapavka, sifilis, HIV atd.. Ale i muži mohou trpět kvasinkovou infekcí, kterou často ani sami nepocítí a mohou být jen přenašeči. V některých případech mají, stejně jako ty, svědění v intimních partiích, zarudnutí nebo puchýřky na penisu a předkožce (kandidová balanitida). Z toho důvodu se doporučuje i současné přeléčení sexuálního partnera, aby nedocházelo k opakovanému zánětu. V průběhu léčby se doporučuje používat kondom.

Vaginální mykóza objevující se jednou nebo dvakrát za rok je považována za normální.

 

Vaginální mykóza může být rychle řešena volně prodejným léčivým přípravkem s klotrimazolem Jenamazol 2% vaginální krém.

 

V případě častějšího příznaků musíš navštívit svého gynekologa, aby určil správnou diagnózu a popřípadě zahájil jinou léčbu.

Prevence

 

Můžeš předejít mnoha nepříjemnostem, když budeš dodržovat jednoduché tipy.

Raději se sprchuj než koupej ve vaně
Nešetři na nepravých místech a používej pH neutrální mycí gely nebo intimní mýdla
Vyhni se vnitřnímu vaginálnímu sprchování
Spodní prádlo z přírodních materiálů není tak sexy, ale drbání na intimních partiích taky ne
I malé dítě ví, že když prší, tak rostou houbičky, proto se převlékej z mokrých plavek do suchých
Během menstruace si často vyměňuj tampony a hygienické vložky
Holčičky se utírají na toaletě zepředu dozadu
I příliš voňavé prádlo není kamarád s intimními partiemi

Až 75% žen a dívek často trpí vaginální mykózou. Běžná a velmi nepříjemná infekce, která může být rychle vyléčena, pokud ji rychle rozpoznáš.

Víš, jaké jsou příznaky a co máš dělat?

Jaká je role vaginální flóry

Není flóra jako flóra.
Ta tvoje sice není kytičková, ale za to je jedinečná, je vaginální.

nejčastější dotazy neboli faq

Nejčastější dotazy neboli FAQ. Ptát se je přirozené .
Ale někdy to není úplně lehké, když jde o intimní otázky.

Jenamazol 2% vaginální krém, Clotrimazolum
Rychlá (3 denní) léčba poševních zánětů způsobených kvasinkovou infekcí (poševní mykóza, vulvovaginální kandidóza).

Setká se s tím 75 % holek, ale všechny se tváříme, že je to hrozný tabu a nás se to rozhodně netýká – co to je?

Vaginální mykóza!

Díky Koko Comedy za spolupráci a těšíme se na další vtipná videa spojená s touto problematikou.

JENAMAZOL ® 20mg/g VAGINÁLNÍ KRÉM, CLOTRIMAZOLUM

 

RYCHLÁ (3 DENNÍ) LÉČBA POŠEVNÍCH ZÁNĚTŮ ZPŮSOBENÝCH KVASINKOVOU INFEKCÍ

(POŠEVNÍ MYKÓZA, VULVOVAGINÁLNÍ KANDIDÓZA)

 

Možnost paralelní léčby partnera

3 aplikátory pro pohodlnou aplikaci

Registrovaný léčivý přípravek k vaginálnímu podání.
Přípravek je volně prodejný, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

Pojď si trošku pohrát.

 

Není to zkouška, jen malý kvíz, jestli ti něco z Gyntimni.info ulpělo v hlavě.